Belarusyň “Belgorhimprom” türkmen gurluşykçylary bilen bilelikde ýylda 1 million 40 müň tonna dökün öndürmäge niýetlenen toplum gurýar

0
1036
6
0

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparynyň barşynda Garlyk şäherçesinde gurulýan kaliý dökünlerini öndürmäge niýetlenen dag-magdan toplumynda boldy. Gurluşyk meýdançasyny gözden geçirmeginiň barşynda döwlet Baştutany kombinatyň esasy önümçilik uçastoklarynda işleriň barşy bilen tanyşdyryldy.

Kärhananyň düýbi 2009-njy ýylyň iýunynda Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň Prezidentleriniň gatnaşmagynda tutuldy. “Belgorhimprom” Belarus kärhanasynyň türkmen gurluşykçylary bilen bilelikde gurýan toplumy ýylda 1 million 400 müň tonna dökün öndürmäge niýetlenendir.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru