Messiniň suraty World Press Photo ugry boýunça ýylyň sport suraty boldy

0
697
0
0

 Aşgabat, 15.02.2015. “Türkmenportal”.

WorldPressPhoto söwda dahylly bolmadyk guramasy 2014-nji ýylda ýerine ýetiren işleri üçin fotožurnalistlere baýraklary gowşurdy. Bu barada eurosport habar berýär.

Guramanyň däbe öwrülen baýrak gowşurylyş dabarasynda “Ýylyň iň gowy suraty” mälim edildi.

Bu baýraga Argentinanyň ýygyndy toparynyň kapitany Lionel Messiniň suraty mynasyp boldy. Ol Braziliýada geçen dünýä çempionatynyň finaly tamamlanan badyna alnypdyr. Bilşimiz ýaly, bu oýunda Messiniň topary goşmaça wagtda 0:1 hasabynda Germaniýanyň ýygyndysyndan asgyn gelipdi.

Bu hytaýly fotohabarçy Bao Tailýangyň düşüren suratydyr.

Dünýä çempionatynyň final duşuşygynyň “Marakana” stadionynda geçirilendigini ýatladýarys.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru