Işgär gerek (Satyş boýunça menedžer (менеджер по продаже) ) - Менеджер

0
432
Hunar:
Менеджер
Welaýat:
Aşgabat
Tejribesi:
3 ýyl
Kompyuter tejribesi:
EXSEL, WORD
Diller:
RUS, TURKMEN
Telefon belgiňiz:
+99362666150
# tehniki sowatlylygy bolsa gollanylýar;
# Türkmen, rus dillerinde erkin gürläp bilmeli;
# kompýuter sowatlylygy: word, excel;
# şahsy awto ulagly bolsa gollanylýar;
# iş stažy: 3 ýyldan az bolmaly däl;
# ýaşy: 30 ýaşdan ýokary bolan gujurly oglan;
# işine jogapkärçilikli seretmeli;
# iş wagty: 900 – dan 1900 çenli;
# arakesme: 1300 – dan 1400 çenli;
# dynç güni: ýekşenbe;
# aýlyk baradaky maglumatlar: söhbetdeşlikden soň kesgitlenýär;
# ýaşaýan ýeri (propiska): ş.Aşgabat
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler