Soňky habarlar

Arhiw

"ÝARDAM" AGENTLIGI SIZI ÇAGYRÝAR! -

0
1516
Hunar:
Welaýat:
Aşgabat
Telefon belgiňiz:
+99361381188
Pocta:
yardam.tm@gmail.com
HORMATLY TÜRKMENISTANYŇ ÝAŞAÝJYLARY!

EGER KIMDE-KIM IŞE GIRMEK UGRUNDA, IŞ GÖZLEGINDE BOLSA "ÝARDAM" AGENTLIGI SIZI ÇAGYRÝAR!
BIZIŇ IŞ WE IŞGÄR BILEN ÜPJIN ETMEK BOÝUNÇA "ÝARDAM" MERKEZIMIZIMIZIŇ ESASY MAKSADY ÝURDUMYZDAKY BOŞ IŞ ORUNLARYNY TALABA LAÝYK IŞGÄRLER, HÜNÄRMENLER, BILERMENLER BILEN DOLDURMAK.
"ÝARDAM" MERKEZINIŇ BOŞ IŞ ORUNLARYNYŇ BIR BÖLEGI ŞU AŞAKDAKYLARDAN YBARAT:


TELEKEÇI ÜÇIN SÜRÜJI (ÖZ AWTOULAGY BOLAN)
IŞ GRAFIGY: • 08: 00-DAN 20: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: •5000 TMT
IŞ ŞERTI:
•ÖŇ IŞLÄP GÖREN BOLMALY;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.

SEKRETAR- IŞ ÝÖREDIJI GYZ (REFERENT)
IŞ GRAFIGY: • 09: 00-DAN 18: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: • 3000 TMT BAŞLANGYÇ
IŞ ŞERTI:
• OFIS IŞ TEJRIBESI BOLMALY;
• ÖZ UGRUNA DEGIŞLI ÄHLI DOKUMENTASIÝA IŞLERINI BILMELI;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.
• KYN MESELELERDE UGURTAPYJYLYK HÄSIÝETI HÖKMANY.


47. MARKETDE SÜRIJI (ÖZ AWTOULAGY BILEN)
IŞ GRAFIGY: • 09: 00-DAN 09: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: • 5500 TMT
IŞ ŞERTI:
• ÖŇ IŞLÄP GÖREN BOLMALY;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.

35. SWARŞIK
IŞ GRAFIGY: • 09: 00-DAN 19: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: •2500-3000 TMT
IŞ ŞERTI:
• ÖZ UGRUNY ÝETERLIKLI DEREJEDE BILMELI;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.

BUHGALTERIŇ KÖMEKÇISI
IŞ GRAFIGY: • 09: 00-DAN 19: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: • 2500 TMT BAŞLANGYÇ AÝ.
IŞ ŞERTI:
• ÖZ UGRUNY ÝETERLIKLI DEREJEDE BILMELI;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.


SEKRETAR-OFIS MENEJER
IŞ GRAFIGY:
• 09:00-DAN 18:00 ÇENLI;
AÝLYGY:
• 2000 TMT
IŞ ŞERTI:
• KOMPYUTER ULANYP BILMELI;
• RUS DILINI BILMELI;
• HASIYETI SYPAYY BOLMALY;

BAGBAN (ERKEK KIŞI- ÄNEWDE)
IŞ GRAFIGY:
• GÜRRÜŇDEŞLIKDEN SOŇ KESGITLENILÝÄR;
AÝLYGY:
• IŞINE GÖRÄ KESGITLENILÝÄR;
IŞ ŞERTI:
• ÖSÜMLIKLERI TEBIGATY HALAÝAN ADAM BOLMALY;
• BAGLARY SUWARMALY;
• IŞINE DÜŞÜNMELI;

TAM SÜPÜRIJI (UBORŞISA)
IŞ GRAFIGY:
• 09:00-DAN 19:00 ÇENLI;
AÝLYGY:
• 1300 TMT;
IŞ ŞERTI:
• ARASSAÇYL ADAM BOLMALY;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.

28. POWAR (SALATY)
IŞ GRAFIGY:
• GÜRRÜŇDEŞLIKDEN SOŇ KESGITLENILÝÄR;
AÝLYGY:
• 2500 TMT;
IŞ ŞERTI:
• ÖZ IŞINI BILMELI, ELI SÜÝJI BOLMALY;
• ÖŇ POWAR BOLUP IŞLÄP GÖREN BOLMALY;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.


ÇAÝÇY GYZ
IŞ GRAFIGY:
• 08:30-DAN 19:00 ÇENLI;
AÝLYGY:
• 1500 TMT
IŞ ŞERTI:
• ENERGIÇNY, ÝÜZI AÇYK, MYLAÝYM, IŞEŇŇIR BOLMALY;
• SERWIS IŞ BERIJI TARAPYNDAN ÜPJÜN EDILÝÄR.

13. MERÇENDAÝZER (GYZ MAŞGALA)
IŞ GRAFIGY:
• 09:00-DAN 18:00 ÇENLI;
AÝLYGY:
• 2000 TMT
IŞ ŞERTI:
• IŞLEMÄGE HÖWESI BOLMALY;
RUS DILINI BILMELI;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.


ÖZ KÄRIŇIZIŇ USSADY BOLSAŇYZ BIZ SIZI HÖKMANY SURATDA IŞE ÝERLEŞDIRERIS.

+99361381188
+99361687774
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler