“Galkan” hokkeý ýaryşyna ýeňiş bilen başlady

15:3210.02.2015
0
1392
“Galkan” hokkeý ýaryşyna ýeňiş bilen başlady

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň