Soňky habarlar

Arhiw

Photoshop kursy

0
777
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
almaatayewa95@gmail.com
Bu kurs Adobe Photoshop programmasynda işlemek isleýänler we geljekde dizaýner bolmak isleýänler üçin ýörite taýýarlandy. Bu kursuň dowamynda Siz Adobe Photoshop programmasyny başda ýagny, noldan öwrenersiňiz. Programmanyň esasy funksiýalaryny we olarda nädip işlemelidigini öwrenersiňiz. Şeýle hem suratlary reňklemegi we suratlara dürli effektleri döretmegi öwrenip bilersiňiz. Photoshopda tekstlere 3D effektleri bermegi öwrenersiňiz.
www.ebilim.com.tm
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler