Soňky habarlar

Arhiw

Doly owretyan Photoshop programmasy

0
434
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
almaatayewa95@gmail.com
Bahasy:
150
Hemmänize salam! Ebilim platformasynda Adobe Photoshop programmasyny öwrenmäge hoş geldiňiz. Biz size şu wideo sapaklaryň üstü bilen suraty goýup aýyrmak, gatlaklary birikdirmek, suraty durlamak we nusgalamak ýaly gurallaryny öwrederis.

Bu kursuň kömegi bilen Siz Adobe Photoshop programmasynyň inçe syrlaryny öwrenersiňiz
www.ebilim.com.tm
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler