E-Bilim wideo okuw platformasy size gitarada çalmagy öwredýän kurslaryny hödürleýär.

0
554
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
ebilim.tm@gmail.com
E-Bilim wideo okuw platformasy gitarada çalmagy öwrenmek isleýän höwesjeňlere, muny tölegsiz wideo kurslar şekilinde öwrenmäge çagyrýar. Öwrenmäge başlamak üçin, biziň saýtymyza www.ebilim.com.tm registrasiýa edip ýa-da App Store/Play Marketden programmamyzy ýükläp alyp bilersiňiz.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler