ALEM.SU-da Megabaýt ýagýar...

0
2810
Telefon belgiňiz:
+99363014198
Pocta:
alem.su@yandex.ru
Salam Hormatly Raýatlar, Sizi Täze Türkmen jemgyýetçilik portaly bolan www.alem.su saýtyna çagyrýarys.

Biziň saýtymyzda şu wagt Täze ýyl aksiýasy dowam edýär we ähli täze agzalarymyza 50 we 100 Mb internet paketlerini Altyn asyr belgilerine sowgat edýäris. Biziň aramyza goşulyň we sowgatlaryňyzy alyň!!!

Doly maglumat: WWW.ALEM.SU saýtymyzyň "Täzelikler'' bölüminde.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler