Latest News

News Archive

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi üçin barlaghana reaktiwlerini hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

0
23299
Address:
Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 20, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
Phone:
40-04-78, 40-04-79
Last update:

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.
Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.
Bäsleşik resminamalarynyň toplumyny 2018-nji ýylyň 17-nji awgustyna, sagat 18.00-a çenli alyp bolar.
Bäsleşik teklipli bukjalar 2018-nji ýylyň 31-nji awgustyna, sagat 18.00-a çenli aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär:
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 20, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.
Habarlaşmak üçin telefonlary: 40-04-78, 40-04-79.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic