Aşgabadyň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna bahar sowgady

0
1009
0
0

Aşgabat, 03.03.2015. “Türkmenportal”.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Aşgabadyň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryny nusgawy sazlaryň konsertine çagyrýar.

Konsert 5-nji martda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda sagat 19.00-da başlanýar.

“Nemes baharynyň” meýilnamasyna germaniýaly režissýor hem aktýor Ahim Torwaldyň we Rasul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Ýaşlar kamera orkestriniň çykyşlary girizildi. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru