Soňky habarlar

Arhiw

Russiýadaky «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň baş agentligi awiakompaniýanyň ähli uçuşlary üçin petekleri rublda onlaýn satyp başlady

12:3912.08.2023
1
66363

Russiýadaky «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň baş agentligi awiakompaniýanyň ähli uçuşlary üçin rus rubllarynda petek satyp başlady. Bu barada Russiýadaky «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi web sahypasynda habar berildi.

Awiakompaniýanyň halkara aragatnaşyk ulgamy Deli (Hindistan), Dubaý (BAE), Maýyn boýundaky Frankfurt (Germaniýa), Kazan (Russiýa), Moskwa (Russiýa), London (Beýik Britaniýa), Pekin (Hytaý) we Stambul (Türkiýe) ýaly şäherleri öz içine alýar.

Petekleri Russiýadaky «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň baş agentliginiň resmi web sahypasyndan, şeýle hem agentligiň Moskwa, Kazan we Sankt-Peterburgdaky satuw ofislerinden satyn alyp bilersiňiz.

Syýahatçylar «Mir» töleg ulgamynyň bank kartyny ulanyp, rus walýutasynda töleg edip bilerler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň