Soňky habarlar

Arhiw

«Sada suw» tebigy miwe şirelerini satmakda superwaýzer wezipesine boş iş ornuny yglan edýär

13:1714.11.2022
0
16462
«Sada suw» tebigy miwe şirelerini satmakda superwaýzer wezipesine boş iş ornuny yglan edýär

«Sada suw» hojalyk jemgyýeti önümlerini (tebigy miwe şireleri) satmak üçin gözegçi wezipesine boş iş ornuny yglan edýär.

Dalaşgäre bildirilýän talaplar:

  • Mümkin boldugyça öz şahsy ulagy bolan erkek kişi;
  • Orta ýa-da ýokary bilimli;
  • 35-45 ýaş aralygyndaky;
  • Türkmen we rus dillerini suwara bilmegi;
  • Gözegçilik işinde ýa-da şonuň ýaly başga işde iş tejribesiniň bolmagy;
  • Işjeňligi, ýygjam aragatnaşyk etmegi we guramaçylygy.

Iş tertibi we wagty 09:00-dan 18:00-a çenli bolup, aýlyk tölegi söhbetdeşlik mahalynda kesgitlenýär.

Wezipe borçlary:

  • bölek satuw nokatlary we supermarketler bilen şertnamalar baglaşmak;
  • marketpleýsleriň wekilleri bilen gepleşikleri geçirmek;
  • satuw agentini taýýarlamak;
  • harydy eltip bermegiň logistikasy.

Dalaşgärlik üçin arzalary şu elektron poçta salgysyna ibermek bolýar: kateri66666a@mail.ru.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň