Aşgabadyň dünýä meşhur haryt nyşanly egin-eşik dükanlarynda arzanladyş möwsümi dowam edýär

12:2324.02.2022
0
8936
Aşgabadyň dünýä meşhur haryt nyşanly egin-eşik dükanlarynda arzanladyş möwsümi dowam edýär

«Altin Yildiz», «Ramsey» we «Mavi» ýaly dünýä meşhur egin-eşik haryt nyşanlarynyň Aşgabatdaky dükanlarynda gyş lybaslarynyň möwsümleýin satuwy dowam edýär.

«Altin Yildiz» dükanyndan gyş möwsümine degişli lybaslary 60 göterim arzan bahadan satyn alyp bolýar.

«Ramsey» dükanynda ýigitler üçin niýetlenilen ýokary hilli döwrebap egin-eşikler 50 göterim arzan bahadan satylýar.

«Mavi» dükanynda-da aksiýa yglan edildi – islendik egin-eşik önümini (jins, futbolka (футболка – sport köýnegi, futbolka) we ş.m.) satyn alanyňyzda, şol bir bahadan satylýan ikinji egin-eşik önümi hem sowgat hökmünde berilýär.

Dükanlardaky aksiýa çäresi 24-nji fewraldan 8-nji marta çenli dowam eder.

«Altin Yildiz», «Ramsey» we «Mavi» ýaly dünýä meşhur egin-eşik haryt nyşanlarynyň Aşgabatdaky dükanlarynda satylýan gyş möwsümine degişli egin-eşik görnüşleri bilen şu aşakdaky IMO sosial ulgamlary ýa-da instagram sahypalary arkaly tanşyp bilersiňiz:

Imo:

  • Mavi +99361 643987;
  • Ramsey +99361 644118;
  • Altin Yildiz +99361 644059.

Instagram:

Şeýle-de, okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň