Latest News

News Archive

GÖÇMEDE YGTYBARLY KÖMEKÇIÑIZ

0
836
Owner:
Pakservice
Address:
Köçe: G.Kulyÿew 2127, jaÿ - 77
Phone:
+99364768855
Mail:
pakhyzmat@gmail.com
Price:
799
Web address:
pakservice.biz@gmail.com
Last update:
Päk service - öý we ofis goşlaryny doly göçürüp bermäge kömek edip, goşlaryň gaplamasy edyäris Ynamly we ygtybarly iş topary. Öý we ofis goşlaryny doly göçürüp bermäne kömek edýäris. Goşlaryň gaplanmasyny, daşamasyny we ulag hyzmatyny hödürleyäris. - 40 dan gowrak gaplama serişdeleri - mebelin ähli görnüşlerini söküp we täzeden yerine dakyp berýäris - 6 dan gowrak ulag görnüşimiz bar; - Şertnama esasynda işimiz edip, size doly kepil berýäris; - 24 sagadyn içinde bir jayy goçürüp berýäris. (+99364) 76 88 55 (+99364) 79 22 99 www. pakservice. biz @pak_service_ Telekeçi Açylow Wepa. Patent № 0086292 ŞSB: 101122532482

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic