News Archive

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Döwletliler köşgüniň binalarynda we desgalarynda işleri ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

0
2065
Address:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 104-nji jaýy.
Phone:
44-86-04; 44-84-84.

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Zaid bin Sultan Al Nahaýýan adyndaky Döwletliler köşgüniň binalarynda we desgalarynda düýpli abatlaýyş işleriniň we inženerçilik ulgamlaryny gurnamagyň taslama-çenlik resminamalaryny düzmek hem-de bu işleri ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Ähli gyzyklanýan ýerli guramalar, kärhanalar we telekeçiler tehniki şertlerini almak we öz tekliplerini tabşyrmak üçin Türkmenistanyň Bilim ministrligine 2021-nji ýylyň 15-nji iýunyna çenli ýüzlenip bilerler:

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 104-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-86-04; 44-84-84.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic