Latest News

News Archive

Iňlis, Rus, Fransuz we Nemes dilleri öwredýän

0
727
Phone:
+99361292043
Mail:
amangeldi26101996@gmail.com
Habarlaşmak üçin

+99361292043

Salam men Iňlis, Rus, Fransuz we Nemes dilleri boýunça okadýan. 3ýaşly çagalardan başlaýar. Kiçi ýaşly çagalar tiz, islendik predmeti çalt öwrenýär. Ýaşy ulular bolsa haýal öwrenýär ýöne, olary hem öwredip bolýar.
Ýokarda agzap geçilen predmetlerden başgada matematika, fizika, biologiýa we beýleki predmetleri okadýan.
Bulardan başgada Ýokary okuw jaýlary boýunça Ykdysady ulgam boýunça okuw okadýan ýagny: Marketing, Telekeçilik, Buhgalteriýa, Menejment, Ykdysady teoriýa we şuňa meňzeşler.

Galan maglumatlary tel-da

Habarlaşmak üçin

+99361292043
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic