Türkmenistanda bilim hakyndaky resminamalaryň täze döwlet nusgalary tassyklanyldy

0
1648
10
5

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekip, bilim hakyndaky resminamalaryň täze döwlet nusgalaryny tassyklady. Olaryň hatarynda orta bilim hakyndaky şahadatnamanyň, başlangyç hünär bilimi hakyndaky diplomyň, orta hünär bilimi hakyndaky diplomyň, şeýle hem ýokary bilimli hünärmeniň diplomynyň nusgalary bar.

Türkmenistanda bilim ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagyna we ösdürilmegine, onuň halkara ölçeglerine laýyk gelýän hil taýdan täze derejä çykarylmagyna döwletimiziň möhüm ähmiýet berýär. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru