Soňky habarlar

Arhiw

Hukuk kömegi

0
1024
Eýesi:
Nurmyrat Ilamanow
Telefon belgiňiz:
+99363557920
Pocta:
ilamanoww77@gmail.com
Bahasy:
200
Soňky täzelenme:
Freelancer: 1. Maşgala, Aliment, Jaý, Algy-bergi bilen bagly kazyýet edaralaryna Hak isleýiş arzalary ýazyp bermeklige; 2. Zagran pasportlar boyunça resminamalary toplamaga we nobata goýup bermäne; 3. Daşary ýurt diplomlaryny tassyklatmak üçin resminama toplamaga we tassyklatmaga; 4. Kazyýetiñ çözgüdi bilen ýazgydan çykarmaklyk üçin Haýyşnama ýazmaklyga; 4. Döwlet edaralaryna administratiw önümçilik tertibinde Arza ýazyp bermeklige; 5. Pensiýa maksatly resminamalary toplamaklyga; 5. Telekeçilik maksatly patent açmak üçin resminama ýygnamaklyga; Ýardam Edýäris. 6. Mugt maslahat-konsultasiýa Yurist tel: +99363557920 Imo +99363557920

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler