Arhiw

Türkiýäniň islendik onlaýn sahypasyndan islendik harydy amatly bahadan getirip bermek hyzmaty

0
2999
Eýesi:
Kerwen_Saray
Salgysy:
Ankara köçesi, 101 nji jaý
Telefon belgiňiz:
+99361773723
Pocta:
kerwensaray00@gmail.com
Soňky täzelenme:
Kerwen_Saraýdan siz Türkiýäniň islendik onlaýn sahypasyndan islän harydyňyzy amatly bahadan sargap getirdip bilersiňiz. Näme üçin Kerwen_Saraý 1) Amatly baha 2) Islege görä töleg (öňünden, gelensoň) 3) 1,5 ýyl tejribe 4) Eltip bermek hyzmaty 5) Welaýatdan sargyt etmek mümkinçiligi 6) Hoşal müşderilerimiz ... we yzy köp Ynanaňzokmy? Sargap göruň! Habarlaşmak üçin: Imo: +99361773723 Icq: +99361773723 Instagram: @kerwen_saray Adres: Ankara k., 101j.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler