Soňky habarlar

Arhiw

Resminama hyzmatlary

0
913
Eýesi:
Myrat Durdyyev
Telefon belgiňiz:
+99312452273
Pocta:
Tazehyzmat.tm.com@gmail.com
Bahasy:
16000
Soňky täzelenme:
• Konsalting we wekilçilik hyzmatlary 5000 manatdan başlanýar • Hojalyk jemgyýetini (H.J.) we Hususy kärhanany (H.K.) hasaba almak şeýle-de gaýtadan bellige almak 15000 manatdan başlanýar • Hojalyk jemgyýetini we hususy kärhanany ýapmak 10000 manat • Hojalyk jemgyýetiniň we hususy kärhananyň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň möhletini uzaltmak (EGRPO) 5000 manat • Telekeçilik patentini açmak 4000 manat • Telekeçilik patentini ýapmak 3000 manat • Lisenziýa almak üçin resminamalary toplamak 15000 manatdan başlanýar • TSTB agzalyk işleri 6000 manat • Hyzmatlary we harytlary sertifikatlaşdyrmak 5000 manatdan başlanýar • Biznes plan düzmek hyzmatlary 5000 manat • Döwletnama almak üçin resminamalary ýygnamak 10000 manat • Telekeçilik maksatly kredit almak üçin resminamalary ýygnamak 8000 manat • Marketing hyzmatlary 5000 manatdan başlanýar • Buhgalterçilik hyzmatlary 2000 manatdan başlanýar • Ähli Gümrük hyzmatlary 4000 manatdan başlanýar • Ähli birža hyzmatlary 1000 manatdan başlanýar • Brend we logo döretmek 100 manatdan başlanýar • Internet tor ulgamlarynda mahabatlandyrmak aýda 10000 manat

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler