Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda «Orkestr bilen ertekiler» atly konserti geçiriler

0
21357
Salgysy:
Дворец мукамов
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 22 38 98; 51 41 57
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň döwlet simfoniki orkestri Resul Klyçewyň ýolbaşçylyk etmeginde aşgabatlylary we aşgabadyň myhmanlaryny konserta çagyrýar.

Geçirilýän ýeri:  Mukamlar köşgi

Sene: 15-nji ýanwar

Wagty: 16:00

Petekleri satyn almak üçin tel. belgiler: (+993 12) 22 38 98; 51 41 57; (+993) 63 46 71 77; (+993) 64 03 74 56.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler