Soňky habarlar

Arhiw

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni getirijileri seçip almak boýunça bäsleşik toparynyň adyndan “Balkanabat” ýod zawodynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada aşakdaky lotlar boýunça halkara bäsleşigiň möhletini uzaldýandygyny yglan edýär

0
5592
Salgysy:
Туркменистан, г. Ашгабат, Арчабил шаелы - 132
Telefon belgiňiz:
+993 12 39-01-66 / 63
Pocta:
info.turkmenhimiya@online.tm
Soňky täzelenme:

Lot №1 – turbalar, metallar we metal önümler;
Lot  №2 – umumy zawod, tehnologik enjamlary;
Lot  №3 – elektrotehniki, ölçeg enjamlary we gurluşyk önümleri;
Lot  №5 – himiýa önümleri we kömekçi serişdeler;
Lot  №6 – beýlekiler.

Bäsleşige gatnaşmak üçin “Türkmenhimiýa” döwlet konsernine, salgysy Tükrmnistan, ş. Aşgabat, Arçabil şaýoly - 132, Senagat toplumy, 4-nji gat, otag №424, Maddy tehniki üpjünçilik müdirliginiň Himiýa önümçilikleriniň üpjünçiligi bölümine tabşyrylmaly:

  •  Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirilýändigi barada hat üsti bilen gatnaşyjynyň doly ady, onuň hukuk salgysy, bellige alnan döwleti we bank salgysy görkezilen ýüzlenme.

Şeýle hem:

  • “Türkmenhimiýa” döwlet konserni üçin maddy-enjamlaýyn harytlary getirijileri seçip almak boýunça bäsleşigi geçirmegiň kadalary” bilen tanyşmaly;
  • Lotuň spesifikasiýasyny we tehniki talapnamanysy almaly;
  • 200 (iki ýüz) dollar +15% GBS töläp, bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almaly.

Töleg geçirmek üçin hasap-sypatnamasy hat üsti bilen ýüzlenme kabul edilende berilýär.

Bäsleşik teklipleri ýerli wagt boýunça 09:00-dan 17:00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipleri tabşyrmagyň ahyrky möhleti – 25.08.2022ý., ýerli wagt boýunça 10:00-a çenli.

Ýokarda görkezilen möhletden soň getirilen teklipler kabul edilmeýär we seredilmeýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 12 39-01-66 / 63
e-mail: info.turkmenhimiya@online.tm

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler