Soňky habarlar

Arhiw

Ak Tam bazarynda “Anna güni arzanlaşygy”

1
11616
Web adres:
aktam.info

Şeýlelik bilen “Ak tam Bazary” söwda platformasynyň “Anna güni arzanlaşygy!” atly hepdelik çäresi ýetip geldi.

Bu anna güni arzan bahadan harytlaryny satyn alyp boljak çärä gatnaşyjylar:

 

Türkmen Senagatdan elektrik kabelleri

 

 Baby room-dan çaga eşikleri


HK Salkyn Otag-dan howalandyryş enjamlary

 

Elle shop-dan erkek egin eşikleri

 

“Eyyam” toparyndan ýangyn gutulary

 

Maýam himiki-arassalaýyş hyzmatlary

 

RR- nasos ulgamlary

 

Sсopa-dan hojalyk enjamlary

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler