Arhiw

Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministriligi

0
27887
Salgysy:
Saparmyrat Turkmenbasy sayoly, 54.
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 22-76-43 faks (+993 12) 22-76-32.
Pocta:
info@msy.gov.tm
Web adres:
https://msy.gov.tm/
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler