Soňky habarlar

Arhiw

Tejribeli

0
5450
Salgysy:
Туркменистан, Ашхабад, пр. Махтумкули д. 73. ТЦ «Туркменистан» (Универмаг по Свободе).
Telefon belgiňiz:
(+993 62) 32 63 96.
Pocta:
direct@tejribeli.org
Soňky täzelenme:

HO "Teribeli" hyzmat bazarynda 7 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär. Şu güne çenli olarbirnäçe milli we halkara taslamalary üstünlikli tamamladylar. Müşderi işlerinde esasy oňyn görkezijisi bolan maslahatlarydyr. Hyzmatlaryň hilini üpjün etmek üçin daşky we doly däl işleýän işgärleriň hünärlerini ýokarlandyrmaga çalyşýarlar.

Olaryň hyzmatlary: 

  • Ýokary hilli işgärleriň saýlamak ýollary;
  • Netijeli iş;
  • HR maslahat beriş;
  • Düşündiriş we terjime;
  • Ses we wideo materiallaryny terjime etmek;
  • Web mazmunynyň terjimesi.

Teribeli Müşderilerini, gyzykly taslamalara gatnaşmak täze mümkinçilikleri görüp elmydama begenýär.

"Teribeli" diňe bir hyzmat däl!

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler