Soňky habarlar

Arhiw

Sumak

0
11094
Salgysy:
Туркменистан, Aшхабат, AGPJ торговый центр "Ak-Mekan" 5-ый магазин.
Telefon belgiňiz:
(+993 63) 20 44 22.
Pocta:
waterpumps.tm@gmail.com
Soňky täzelenme:

Dükan öz işini 2012-nji ýylda senagat nasoslarynyň satylyşyny durmuşa geçirilmegi bilen başlady, sebäbi ýurtda giň şäher ösüş maksatnamasy ýokary öndürijilik we kuwwatly ýokary hilli enjamlara mätäçdi.

Dükan şu wagta çenli Türkmenistanda iň oňat nasos enjamlaryny, giňeldiş tanklaryny, giňeltmek üçin tanklar üçin membranalary, ygtybarly üpjün ediji hökmünde özüni tanatdy, Türkiýeden, Hytaýdan, Ispaniýadan we BAE-den elektrik arassalaýjy enjamlar bilen üpjün edýär. Häzirki wagtda onuň satyş harytlarynyň nasoslaryň dürli - 20 görnüşini öz içine alýar: senagat, öý hojalygy, dolanyşyk, ýyladyş, lagym, suwaryş, ýangyny söndürmek üçin Germaniýa, Italiýa, Türkiýe, Ispaniýa, Hytaý, Serbiýa we Hindistanda öňdebaryjy öndürijileriň onümleridir.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler