Soňky habarlar

Arhiw

«Azady» syýahatçylyk kärhanasy

0
57879
Salgysy:
Ашхабад, микрорайон Парахат 2/2, дом 8А
Telefon belgiňiz:
+99361973267, +99312453400
Pocta:
azadyturkmentur@gmail.com
Web adres:
http://azady.co.tm/
Soňky täzelenme:

“Azady” kompaniýasy Türkmenistanyň bazarynda 1992-nji ýyldan bäri işleýär we dürli ugurlar boýunça ösýär, ýagny: önümçilik işi – mebel öndürmek, alýumin profilinden we agaçdan penjire, gapy bloklaryny we witražlary öndürmek; abatlaýyş-gurluşyk işi; rieltorçylyk işi, şeýle hem 2019-njy ýylyň maý aýyndan “Azady” Hususy kärhanasy syýahatçylyk kompaniýasy hökmünde işi alyp barýar.

Kärhanamyzyň köpýyllyk iş tejribesi netijesinde her işi ugry boýunça hakyky hünärmenleriň topary döredildi we onuň netijesi hökmünde gysga wagtyň dowamynda syýahatçylyk kompaniýamyz netijeli we dinamiki taýdan ösýär!

“Azady” Syýahatçylyk kompaniýasy Size şu aşakdakylary hödürleýär:

- Daşary ýurtlara wiza resmileşdirmek;

- “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda, tutuş Türkmenistan boýunça we daşary ýurtlarda myhmanhanalary bronirlemek; 

- Türkmenistanda daşary ýurt syýahatçylary üçin syýahatçylyk hyzmatlaryny etmek, wiza çakylyklaryny resmileşdirmek, gezelençleri guramak we beýl.

 

Tel.: (+99312) 46-08-05, 45-34-00

Türkmenistan, Ashgabat ş.,  Parahat-2/2, J-8A, 

E-mail: azadyturkmentur@gmail.com, azadytour@mail.ru

Web: www.azady.co

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler