Aşgabadyň kinokonsert merkezlerinde görkeziljek kinolar

0
1649

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde
19.03.2019 ý. «Ajaýyp», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Umytsyz ädim», hindi çeper filmi, 18:00-da.
20.03.2019 ý. «Tüweleýiň mekany bolmaz», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 14:00-da, «Baý», hindi çeper filmi, 17:00-da.
21.03.2019 ý. «Mukamyň syry», türkmen çeper filmi, 14:00-da, «Oýun», hindi çeper filmi, 17:00-da.
22.03.2019 ý. «Gulluk romany», rus çeper filmi, 14:00-da, «Raj Kumar», hindi çeper filmi, 17:00-da.
23.03.2019 ý. «Ruslan we Lýudmila», rus çeper filmi, 15:00-da, «Nika oýunlary», hindi çeper filmi, 18:00-da.
24.03.2019 ý. «Söýgi we kepderiler», rus çeper filmi, 15:00-da, Estrada aýdymçylarynyň konserti, 18:00-da.
Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han koçesiniň 13-nji jaýy
Telefon: 49-23-14, 49-26-58.

*****
«Aşgabat» kinoteatrynda
19.03.2019 ý. «Ýedinji girdenek», çagalar üçin ABŞ-nyň multfilmi, 11:00-da, 13:00-da, «Sadko», rus çeper filmi, 15:00-da, «Günüm söýgüden başlanýar», türkmen çeper filmi, 17:00-da, «Tüçjar baý», hindi çeper filmi, 19:00-da.
20.03.2019 ý. «Lotos gülçyrasy», çagalar üçin hytaý multfilmi, 11:00-da, 13:00-da, «Bürgütler», tatar çeper filmi, 15:00-da, «Meniň dostum meleguş», türkmen çeper filmi, 17:00-da, «Geň-enaýy aşyklar», hindi çeper filmi, 19:00-da.   
21.03.2019 ý. «Gara altyn», ABŞ-nyň çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, «Aşyr aganyň hötjetligi», türkmen çeper filmi, 16:00-da, «Iň owadan we bendiwan ediji», rus çeper filmi, 17:00-da, «Kämillige ýol», türkmen çeper filmi, 19:00-da.
22.03.2019 ý. «Banban gaplaňjyk», çagalar üçin hytaý multfilmi, 11:00-da, 13:00-da, «At — myrat», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Irki durnalar», gyrgyz çeper filmi, 17:00-da, «Geň söýginiň täsin hekaýaty», hindi çeper filmi, 19:00-da.
23.03.2019 ý. Multfilmleriň ýygyndysy, 11:00-da, 13:00-da, «Gorkak batyr», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Ýaglyk», gazak çeper filmi, 17:00-da, «Deli-6», hindi çeper filmi, 19:00-da. 
24.03.2019 ý. «Serhet», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, «Birjan sal», gazak çeper filmi, 15:00-da, «Ata», belarus çeper filmi, 17:00-da, «Prokuroryň ogly», hindi çeper filmi, 19:00-da.
Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly 
Telefon: 93-67-25, 93-79-23.

*****
«Watan» kinokonsert merkezinde
19.03.2019 ý. «Hytaýda ýol öwrülişigi», hytaý dokumental filmi, 15:00-da, «Gül we ot», hindi çeper filmi, 18:00-da.
20.03.2019 ý. «Gyzykly gezelenç», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Haçan-da Garri Seljana duşanda», hindi çeper filmi, 18:00-da.
21.03.2019 ý. «Düýeguş», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Göreşiji Brýus Li», hindi çeper filmi, 18:00-da.
22.03.2019 ý. «Magtymguly», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Gyzyl ýürek», hindi çeper filmi, 18:00-da.
23.03.2019 ý. «Gorkak batyr», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, Türkmen milli konserwatoriýasynyň talyplarynyň gatnaşmagynda konsert, 19:00-da.
24.03.2019 ý. «At — myrat», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Jadygöý», hindi çeper filmi, 18:00-da.
Salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesi 46 
Telefon: 92-18-65.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler