"Türkmenhowaýollary" ýerli gatnawlarynyň rejesiniň tertibi

0
40804
Telefon belgiňiz:
(99312) 39-17-17, 39-17-18, 39-17-19, 39-17-20

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler