Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow ÝUNESKO-nyň Baş direktoryny gutlady

23:2016.08.2023
0
19846

Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş direktory hanym Odre Azulä Türkmenistanyň bu gurama agza bolmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

— Soňky ýyllarda bilelikde köp işler ýerine ýetirildi. Medeni-ynsanperwer ugurda we taryhy mirasy gorap saklamak babatynda oňyn tejribe toplandy. Türkmenistan geljekde-de ÝUNESKO bilen işjeň hyzmatdaşlygy dowam eder – diýip, döwlet Baştutany gutlag hatynda belledi.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, ÝUNESKO-nyň Baş direktory hanym Odre Azulä we bu guramanyň sekretariatynyň ähli işgärlerine berk jan saglyk, bagtyýarlyk hem-de alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň