Soňky habarlar

Arhiw

Prezident Serdar Berdimuhamedow Marokkonyň Patyşasyny gutlady

21:4730.07.2023
0
31136
Prezident Serdar Berdimuhamedow Marokkonyň Patyşasyny gutlady
Surat: tdh.gov.tm

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Marokkonyň Patyşasy Mohammed VI ýurduň milli baýramy — Tagta geçmek güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, türkmen döwletiniň Baştutany mümkinçilikden peýdalanyp, Patyşa Mohammed VI tüýs ýürekden berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Marokko Patyşalygynyň halkyna bolsa parahatçylygy, mundan beýläk-de öňe gitmegi hem-de rowaçlygy arzuw etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň