Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly welosportçylar Bakuwda geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşarlar

11:0306.06.2023
0
18410

Türkmenistanyň welosport boýunça milli ýygyndysy Baku şäherinde geçiriljek «Aziz Şuşa» atly halkara ýaryşa gatnaşar. Ýaryş ertir ― 7-nji iýunda başlanyp, 11-nji iýunda tamamlanar.

Azerbaýjan metbugaty ýurduň ilkinji Prezidenti Geýdar Alyýewiň doglan gününiň 100 ýyllygyna bagyşlanan halkara ýaryşa 16 döwletden 18 toparyň gatnaşjakdygyny habar berdi.

Halkara ýaryşda türkmen ýygyndysyndan başga-da, Azerbaýjanyň, Rumyniýanyň we Bolgariýanyň ýygydylary çykyş eder. Şeýle hem Türkiýäniň, Niderlandlaryň, Gazagystanyň, Germaniýanyň, Mongoliýanyň, Müsüriň, Filippinleriň, Belgiýanyň, Hytaýyň, Şweýsariýanyň, Italiýanyň we Ruandanyň welosport toparlary ýaryşda güýç synanyşar.

Halkara ýaryşa Türkmenistandan 6 türgen gatnaşýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň