Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň XIV jildi iňlis dilinde çap edildi

22:1907.04.2023
0
49229

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly düýpli ylmy işiniň XIV jildi iňlis dilinde çap edildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, iňlis dilinde neşir edilen baý mazmunly ensiklopediýa dünýä okyjylarynyň Türkmenistan bilen tanyşlygyny artdyrmaga mümkinçilik berýär. Çünki bu kitap ylmy ýörelgeleri ugur edinmek bilen bir hatarda, ähmiýetli habarlary, şol sanda dermanlyk içgileri taýýarlamagyň usullary, dermanlyk ösümlikleriň atlary, olary ýygnamagyň usullary baradaky maglumatlary özünde jemleýär.

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy işiň XIV jildiniň iňlis dilinde çap edilmegi netijeli döwletara hyzmatdaşlygy ynsanperwer, ylym-bilim babatda has-da çuňlaşdyrmak we ösdürmek üçin ähmiýetli bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň