Arhiw

«Bagtly gelin» salony toý köýnekleriniň we esbaplarynyň toplumy bilen tanyşmaga çagyrýar

13:0318.02.2023
0
44002
«Bagtly gelin» salony toý köýnekleriniň we esbaplarynyň toplumy bilen tanyşmaga çagyrýar

«Bagtly gelin» salony toý tutmagy meýilleşdirýän gyzlara we zenanlara Ýewropa stilindäki kaşaň toý köýnekleriniň, şaý-sepleriň, esbaplaryň dürli görnüşleri, şeýle hem makiýaž hünärmeniniň (wizažistiň) we stilistiň hyzmatlaryny hödürleýär.

«Bagtly gelin» salonynyň makiýaž we baýramçylyk saç bezegi boýunça ussat hünärmenleri bu möhüm günde gelniň ýatdan çykmajak keşbini döretmäge, gelniň joralary ýa-da baýramçylygyň myhmanlary üçin bolsa beýleki myhmanlardan has owadan görnümäge hem-de şol bir wagtyň özünde ajaýyp we özboluşly lybasy bilen tapawutlanmaga ýardam ederler.

«Bagtly gelin» salony müşderilere şu salgyda garaşýar: Aşgabat, 14-nji tapgyr, «Oba hojalyk» binasy. Habarlaşmak üçin telefonlar: (+993 65) 55 43 49, (+993 65) 50 78 08.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň