Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda düýe ýüňünden taýýarlanylýan ýorganlaryň önümçiligi artdyrylar

17:3324.01.2023
0
23318

«MIR 24» teleýaýlymynyň habaryna görä, Türkmenistan düýe ýüňünden taýýarlanylýan ýorganlarynyň önümçiligini artdyrmagy meýilleşdirýär.

Bu önüme ýurtda we daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýär, şonuň üçin GDA ýurtlaryna düýe ýorganlarynyň eksportyny artdyrmak meýilnamalary bar.

Ýorgan-düşekler takmynan 10 ýyl ozal açylan Gökdepe zawodynda öndürilýär. Her ýyl bu ýerde önümçilik dolanyşygy ýokarlanýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň