Soňky habarlar

Arhiw

TÝL ― 2022: «Nebitçi» ― «Altyn asyr» duşuşygy barada netijä gelindi

15:1722.11.2022
0
10613

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy Ýokary liganyň 21-nji tapgyryndaky «Nebitçi» ― «Altyn asyr» duşuşygy üçin netije çykardy.

Bu duşuşykda «Nebitçi» toparyna 0:3 hasabynda tehniki ýeňliş yglan edildi.

Çempionatyň tamamlanmagyna ýedi tapgyr galanda, 57 utukly «Ahal» ýaryşyň başyny çekýär. Ol ikinji orundaky «Altyn asyrdan» 11 utuk öňde. Üçünji orundaky «Merwiň» bolsa 33 utugy bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň