Soňky habarlar

Arhiw

Türkiýede VIII asyra degişli ýerasty şäher tapyldy

14:1812.09.2022
0
20291
Türkiýede VIII asyra degişli ýerasty şäher tapyldy
Surat: mir24.tv

Türkiýäniň Konýa ülkesinde gurluşyk işleri wagtynda ýerasty şäheriň üstünden baryldy diýip, ýurduň «Anadolu Ajansy» habarlar gullugyna salgylanyp, «MIR 24» ýazýar.

Habara görä, ýeriň astynda öz aralarynda ötükler bilen birleşdirilen binalaryň toplumy açyldy, ol biziň eýýamymyzyň VIII asyry bilen senelenýär. Alymlar toplumyň umumy meýdanynyň 5 müň inedördül metre deň bolup biljekdigini çaklaýarlar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň