Soňky habarlar

Arhiw

«Samsung» konserniniň başlygynyň günäsi geçildi

13:5914.08.2022
0
3465
«Samsung» konserniniň başlygynyň günäsi geçildi

Günorta Koreýanyň Prezidenti «Samsung» konserniniň başlygy Li Çže Ýonuň 2017-nji ýylda korrupsiýada aýyplanmagy bilen baglylykda bildirilen günäsini geçdi. Ol ýurduň öňki Prezidenti Pak Kyn He para bermekde aýyplanýardy diýip, «euronews.com» ýazýar.

Hökümet ýurduň iri kompaniýasynyň başlygynyň pandemiýadan soňra ykdysadyýeti dikeltmekde ýardamyna bil baglap günäsini geçdi diýlip, habarda aýdylýar.

Konserniň başlygy bendilikden geçen awgust aýynda boşadylypdy, emma onuň doly bahaly işe gaýdyp gelmegi üçin Prezidentiň günä geçişligi gerekdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň