Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň woleýbol ýygynysy Merkezi Aziýanyň Çagyryş kubogynda kümüş medala mynasyp boldy

21:3727.07.2022
0
6783

Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy Merkezi Aziýanyň Çagyryş kubogynyň finalynda gyrgyz ýygyndysyndan asgyn geldi.

Duşuşyk 3:2 hasabynda (20:25; 25:21; 21:25; 25:16; 15:7) ýer eýeleriniň peýdasyna tamamlandy. Görnüşi ýaly jemleýji döwde gyrgyz woleýbolçy 8 utuk tapawudy bilen öňe geçip, çempion boldular.

Şeýlelikde, ýaryşda Türkmenistanyň milli ýygyndysy kümüş medala mynasyp boldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň