Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Laviniam çygly süpürgiçleriň alyjylarynyň arasynda awtomobil utmak mümkinçiligi dowam edýär

18:1322.07.2022
0
67291

7-nji iýulda Türkmenistanda 150 000 sowgatly mega-aksiýa başlandy. Aksiýanyň ilkinji iki hepdesinde müşderiler 2 smartfon, 3 tozan sorujy, 1 telewizor we başga-da köp sanly gymmat bahaly sowgatlary gazandylar.

Guramaçylaryň aýtmagyna görä, aksiýa gatnaşyjylaryň hiç biri hem sowgatsyz galdyrylmady. Emma iň esasy sowgat — 2019-njy ýylyň Hyundai Sonata-sy heniz eýesini tapanok.

Ýatlatsak, aksiýa isleg bildirýän islendik adam gatnaşyp biler. Munuň üçin bary-ýogy «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkezinden ýa-da «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezinden Laviniam çygly süpürgiçlerini satyn almaly, onuň ýüzündäki gorag örtügini bozmaly hem-de baýragyňy almaly.

Goşmaça maglumat almak üçin telefon belgiler: (+993 62) 39 89 69; (+993 65) 60 17 28; (+993 61) 24 99 72.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň