Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda 150 000 sowgatly mega aksiýa çäresi geçiriler

21:0606.07.2022
0
54301

Alfa group aşgabatlylary we paýtagtyň myhmanlaryny 150 000 sowgatly mega aksiýa çäresine gatnaşmaga çagyrýar. Aksiýa 7-nji iýulda «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» we «Aşgabat» SDAM-iň 1-nji gatynda geçirilip başlanar.

Aksiýa gatnaşyjylar «Laviniam» haryt nyşanly çygly süpürgiçleri satyn alyp, olaryň daş örtüginiň astynda gizlenen dürli hili baýraklara mynasyp bolup bilerler.

Aksiýa çäresiniň baýraklarynyň hatarynda telewizor, sowadyjy, kir ýuwujy maşyn, tozan sorujy we başga-da 150 000 töweregi gymmat bahaly baýraklar bar. Aksiýanyň baş baýragy bolsa 2019-njy ýylda öndürilen «Hyundai Sonata» awtoulagydyr.

Habarlaşmak üçin:

(+993 62) 39 89 69; (+993 65) 60 17 28; (+993 61) 24 99 72.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň