Soňky habarlar

Arhiw

Bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

22:3118.07.2022
0
6034
Bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmek, ikitaraplaýyn söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni gatnaşyklary has-da giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň şu gün gol çeken degişli Kararyna laýyklykda, söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň