Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň Aziýanyň kubogy ― 2023-iň saýlama tapgyryndaky duşuşyklarynyň başlanjak wagtlary belli boldy

14:1301.06.2022
0
2433
Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň Aziýanyň kubogy ― 2023-iň saýlama tapgyryndaky duşuşyklarynyň başlanjak wagtlary belli boldy

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň Aziýanyň kubogy ― 2023-iň saýlama tapgyrynda geçirjek duşuşyklarynyň başlanjak wagtlary belli boldy.

Türkmen ýygyndysynyň «E» toparçada Bahreýniň, Malaýziýanyň we Bangladeşiň ýygyndylary bilen duşuşjakdygyny ýatladýarys. Bir aýlawdan ybarat boljak duşuşyklar Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpur şäherinde geçiriler.

Türkmen futbolçylarynyň ilkinji duşuşygy 8-nji iýunda Malaýziýanyň ýygyndysy bilen bolar. Duşuşyk Aşgabat wagty bilen agşam sagat 18:00-da başlanar.

Üç günden soň ― 11-nji iýunda Bangladeşiň ýygyndysy bilen boljak duşuşyk bolsa gündiz 14:15-de başlanar.

14-nji iýunda Bahreýniň ýygyndysy bilen boljak duşuşyga hem ýene şol wagtda ― 14:15-de badalga berler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň