Arhiw

Aziýanyň kubogy ― 2022: «Warziş» Özbegistan ― Türkmenistan duşuşygyny göni ýaýlymda görkezer

13:4501.06.2022
0
3036
Aziýanyň kubogy ― 2022: «Warziş» Özbegistan ― Türkmenistan duşuşygyny göni ýaýlymda görkezer

Täjigistanyň «Warziş» teleýaýlymy 23 ýaşa çenli ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda geçiriljek Aziýanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň Özbegistan ― Türkmenistan duşuşygyny göni ýaýlymda alyp görkezer. Bu barada telekompaniýanyň resmi web saýty habar berdi.

Görkeziliş Aşgabat wagty bilen 20:05-de başlar. Duşuşygyň özüne bolsa 20:30-da badalga berler.

«Warzişe» Türkmenistandan IPTV arkaly hem tomaşa etmek mümkindir (39-njy teleýaýlym).

«Warziş» 17:50-de «A» toparçadaky Eýran ― Katar duşuşygynyň hem göni ýaýlymda görkezilişine girişer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň