Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli sergi geçiriler

19:4228.05.2022
0
3296
Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli sergi geçiriler

1-nji iýunda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli «Ykbalyň buýsanjy eziz çagalar» atly sergi guralar. Bu barada muzeýiň web saýtynda habar berilýär.

Muzeýiň resmi saýtynda berilýän habarda: «Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýi Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlap, «Ykbalyň buýsanjy eziz çagalar» atly serginiň açylyşyna ony synlamak isleýänleriň hemmesini 2022-nji ýylyň 1-nji iýunynda çagyrýar» diýlip bellenilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň