Soňky habarlar

Arhiw

AFK Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy hakynda wideogörnüşleri paýlaşdy

20:4027.05.2022
0
5414
AFK Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy hakynda wideogörnüşleri paýlaşdy

Aziýanyň Futbol konfederasiýasy özüniň resmi saýtynda yklymyň kubok ýaryşyna taryhynda ilkinji gezek gatnaşjak Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy barada wideogörnüşleri paýlaşdy.

Görnüşlerde türkmen futbolçylarynyň Aziýanyň kubogy ― 2022-niň saýlama tapgyryndaky netijelerine üns çekilýär. Onda türkmen ýaşlary Iordaniýadan 0:1 hasabynda ýeňlip, Palestinany 3:1 hasaby bilen ýeňipdiler. Bu netije olaryň toparçada ikinji orny eýelän ýygyndylaryň iň gowy dörtlügine girmegi üçin ýeterlik boldy.

AFK-nyň metbugat gullugy türkmen futbolçylaryny «gara atlylar» diýip atlandyrýar.

«Olar ýaryşa ilkinji gezek gatnaşmagyň güýji bilen gelýärler. Göreliň, olar garaşýan netijesini alyp bilerlermikä?» diýlip, wideogörnüşlerde aýdylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň