Soňky habarlar

Arhiw

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň häkiminiň orunbasary bellenildi

22:5322.02.2022
0
10966

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Kuwwat Italmazowiç Seýidow Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, döwlet Baştutany degişli karara şu gün gol çekdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň