Arhiw

Şu gün Türkmenistanda ýagyşly howa bolar

09:0005.02.2022
0
5066
Şu gün Türkmenistanda ýagyşly howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 5-nji fewralda Türkmenistanda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

 • Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ahyrynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 12 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +6°, gündizine +14... +16° maýyl bolar. Howanyň basyşy 736 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre, käbir ýerlerinde 18 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +7... +12°, kenarýaka etraplarynda +5... +10° maýyl bolar.
 • Türkmenbaşy şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 746 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Awazada: howa +6... +8°, basyşy 753 mm, çyglylygy 70 — 90%.
 • Balkanabat şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 754 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre, käbir ýerlerinde 19 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +11... +16°, günorta-gündogar etraplarynda +20° çenli maýyl bolar.
 • Änew şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 730 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Tejen şäherinde: howa +18... +20°, basyşy 732 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre, käbir ýerlerinde 19 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +15... +20° maýyl bolar.
 • Mary şäherinde: howa +18... +20°, basyşy 728 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Baýramaly şäherinde: howa +17... +19°, basyşy 727 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre, käbir ýerlerinde 19 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +15... +20° maýyl bolar.
 • Türkmenabat şäherinde: howa +17... +19°, basyşy 730 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Kerki şäherinde: howa +18... +20°, basyşy 729 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +5°, gündizine +5... +10° maýyl bolar.
 • Daşoguz şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 739 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Köneürgenç şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 741 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň