Howa maglumaty: 2022-nji ýylyň 3-nji fewraly

09:0003.02.2022
0
5015
Howa maglumaty: 2022-nji ýylyň 3-nji fewraly

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 3-nji fewralda Türkmenistanda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

 • Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +3°, gündizine +14... +16° maýyl bolar. Howanyň basyşy 737 mm, çyglylygy 40 — 60%.
 • Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +7°, gündizine +14... +19°, kenarýaka etraplarynda +8... +13° maýyl bolar.
 • Türkmenbaşy şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 756 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Awazada: howa +9... +11°, basyşy 759 mm, çyglylygy 45 — 65%.
 • Balkanabat şäherinde: howa +16... +18°, basyşy 765 mm, çyglylygy 40 — 60%.
 • Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +5°, gündizine +13... +18° maýyl bolar.
 • Änew şäherinde: howa +16... +18°, basyşy 738 mm, çyglylygy 40 — 60%.
 • Tejen şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 744 mm, çyglylygy 45 — 65%.
 • Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +12... +17° maýyl bolar.
 • Mary şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 744 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Baýramaly şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 745 mm, çyglylygy 45 — 65%.
 • Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +10... +15° maýyl bolar.
 • Türkmenabat şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 744 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Kerki şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 747 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1° çenli, gündizine +6... +11° maýyl bolar.
 • Daşoguz şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 756 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Köneürgenç şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 760 mm, çyglylygy 50 — 70%
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň